מתנדבים למען ילדים חולי סרטן לעמותת חיים.

יוסף המתופף מאמין מאוד בהתנדבות, ובמיוחד התנדבות לשם הצלת חיים.